Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 214 Akademitjänstemännens Förening ATF
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 214 Akademitjänstemännens Förening ATF

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD. 214 ST-ATF, NR 263

1.1 Inledning
Då det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades den 1 juli 1969 förändrades Akademitjänstemännens Förenings (ATF) ställning. Den gamla riksföreningen försvann och i stället kom en avdelning med nummer 214. Det officiella namnet blev ST-ATF Avd. 214. Den fick också ett närmare förhållande till ST, vars kansli kom att sköta mycket av korrespondensen och den administrativa servicen.

Beträffande medlemsgrupperna och de regionala sektionerna förändringarna mindre. Från 1977 fick medlemmarna också rätt att bilda klubbar. En renodling skedde under 1970-talet genom att avdelningen efterhand endast kom att omfatta universitet och högskolor av allmän karaktär. Specialskolor av typ veterinär-, lantbruks- och skogshögskolan bildade egna avdelningar.

1.2 ST-ATF:s ordförande
Margit Askling 1969-1970
Britt Lundquist 1970
Stig-Rune Ekman 1970-1976
Ingegerd Bergström 1976-1977
Bengt Hultén 1977-1981
Peter Steiner 1981-

1.3 Arkivet
Handlingarna från ST-ATF omfattar i huvudsak tiden fr.o.m. bildandet 1969 och fram till 1985. De utgör en direkt fortsättning på ATF:s arkiv och proveniensen är bitvis svår att dra. Förhållandet till ST är också krångligt. Då ST har skött förhandlingsverksamhet och administrativ service har en pragmatisk syn präglat förtecknandet. Handlingar som vid återsökning inte finns i avdelningens arkiv kan därför finnas i ST:s.

1.4 ST-ATF:s sektioner
sektion bildad upphörd
01 universitetet i Uppsala 1969
02 Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU)* 1969 1975
Gävlesektionen 1977
03 Odontologiska fakulteten, Stockholm 1969 1979
Karolinska Institutet/Odontologen 1979
04 Centrala Studiestödsnämnden (CSN)* 1969 1975
Boråssektionen 1977
05 universitetet i Lund 1969
06 Lärarhögskolan i Stockholm 1969
07 Karolinska Institutet/Karolinska Sjukhuset/Gustav V:s Forsknings-
institut/Statens Strålskyddsinstitut (KI-KS-GV-SSI) 1969 1970
Karolinska Institutet/Gustav V:s Forskningsinstitut/Statens Strålskyddsinstitut (KI-GV-SSI) 1970 1973
Stockholms Datacentral (QZ) 1973
08 Skogshögskolan* 1969 1975
Karlstadsektionen 1977
09 universitetet i Stockholm 1969
10 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1969
11 Veterinärhögskolan* 1969 1975
Växjösektionen 1977
12 Kungliga Biblioteket (KB)* 1969 1980
13 Umeåsektionen 1969
14 Arkiv och Muséer* 1969 1974
Statens Kulturråd* 1975 1978
Kristianstadssektionen 1979'
15 Lantbrukshögskolan* 1969 1975
Jönköpingssektionen 1981
16 Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)* 1969 1977
Kalmarsektionen 1980
17 Göteborgssektionen 1969 1974
universitetet i Göteborg 1974
18 Forskningsinstitutet för Atomfysik 1969
19 Lärarhögskolan i Malmö 1969 1977
Falusektionen 1983
20 Statens Råd för Byggnadsforskning (BfO)* 1969 1975
Halmstadsektionen 1984
21 Handelshögskolan i Stockholm 1969
22 Statens Rättsmedicinska Anstalt* 1969 1973
Chalmerssektionen 1974
23 Universitetskanslersämbetet/Universitets- och Högskoleämbetet (UKÄ/UHÄ) 1969
24 Socialhögskolan i Stockholm 1969 1977
Eskilstuna/Västeråssektionen 1979
25 Individuella medlemmar 1) 1969
26 Musikaliska Akademien 1969
27 Alnarp* 1969 1975
Sundsvallssektionen 1979
28 Wenner-Gren Center 1969 1970
Örebrosektionen 1970
29 Statens Institut för Byggnadsforskning (BFR) 1970 1973
Lärarhögskolan i Göteborg 1974 1977
Konstfackskolan/GI/IHR 1979
30 Karolinska Institutet (KI) 1970 1979
31 Linköpingssektionen 1970
32 Dramatiska Institutet (DI) 1971
33 Norrbackainstitutet 1971 1973
Lärarhögskolan i Uppsala 1973 1977
34 Uppsala Datacentral (UDAC) 1973
35 Luleåsektionen 1973
36 Göteborgs Datacentral 1973
37 Östersundssektionen 1974
38 Forskningsråden vid Wenner-Gren Center* 1974 1979
39 Haparandasektionen 1975 1979
40 Kirunasektionen 1975
41 Kungliga Vetenskapsakademien 1975
42 Lunds Datacentral 1976
43 Arbetslivscentrum (ALC)* 1978 1983

* Indikerar att sektionen antingen bildade en egen avdelning eller gick över till en annan avdelning.
1) De individuella medlemmarna fanns på små institutioner. Från 1977 fördelade på ett antal klubbar bl.a. vid Konsthögskolan och Nordplan.

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 214 Akademitjänstemännens Förening ATF

Handlingarnas tid
1969--1986
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 214 Akademitjänstemännens Förening ATF