Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD. 201 ST-BYGGNADSSTYRELSE, NR 377

Byggnadsstyrelsens Personalförening bildades den 14 maj 1934 och verkade t.o.m. hösten 1993, då den upplöstes i samband med att byggnadsstyrelsen avvecklades. En större omorganisation skedde den 1 juli 1969 då föreningen blev en avdelning inom Statstjänste-
mannaförbundet ST, varför arkivet har delats i två delar: en äldre tid omfattande perioden 1934-1969 där arkivbildaren benämns Byggnads-
styrelsens Personalförening BSP, och en yngre del omfattande perioden 1969-1993 där arkivbildaren benämns Statstjänstemanna-
förbundet ST Avd. 201 ST-Byggnadsstyrelse. De båda delarna har var sin arkivförteckning.

Avd. 201 ST-Byggnadsstyrelse
Syftet med föreningen var att organisera tjänstemän vid byggnads-
styrelsen anslutna till ST och verka för deras intressen. När föreningen den 1 juli 1969 ombildades till en avdelning inom ST bildades dessutom sektioner runtom i landet, anslutna till avdelningen. Från början var antalet sektioner fem st., men 1973 tillkom ytterligare en sektion. Dessa hade egna stadgar, årsmöten och styrelser, men måste underrätta avdelningen om sin verksamhet och följa avdelningens direktiv.

Högsta beslutande organ inom avdelningen var ombudsmötet, som sammanträdde vartannat år och bestod av ombud från sektionerna, avdelningsstyrelsens ordinarie ledamöter och revisorerna. Ombuds-
mötet valde styrelse. Dessemellan hölls vartannat år avdelningsråd, ett slags årsmöte med liknande funktion, där sektionernas ordförande, avdelningsstyrelsens ledamöter och revisorerna deltog. Avdelningsrådet valde dock inte styrelse, utan fullgjorde enbart fyllnadsval.

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse

Handlingarnas tid
1970--1993
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse