Hem Arkivbildare
Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening, CST
Arkiv
Sök

Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening, CST

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
307
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll
B1 - Stadgar
C1 - Avgångsregister
E1 - Korrespondens
L1 - Tidskriften

Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening, CST

 
CENTRALA STATSFÖRVALTNINGENS TJÄNSTEMANNAFÖRENING/CST BR 307

Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening (CST) bildades den 26 februari 1938 genom en sammanslagning av Statsförvaltningens Tjänstemannaförening i Stockolm (SFTS) och De Centrala Ämbetsverkens Icke-Ordinarie Befattningshavares Förening. Sammanslagningen var ett resultat av ett samarbete som påbörjats 1935.

Motiven bakom bildandet var flera. Bl. a. att bredda medlemsunderlaget till samtliga personalkategorier från generaldirektörer till skrivbiträden. Men även lagen om förenings- och förhandlingsrätt 1936 påverkade organisationsarbetet. Statstjänstemännen erhöll en begränsad rätt att föra samtal med arbetsgivaren

CST organiserade medlemmarna på två sätt. Dels som direktanslutna sådana. Dels via föreningar vid de olika verken. För att bilda en kollektivansluten förening fordrades minst 50 medlemmar.

1939 begärde CST utträde ur Sveriges Statstjänstemannanämnd och begärde 1940 inträde i "gamla" TCO.

Vid årsmöte 1944 organiserades CST och ordet förening byttes ut mot ordet förbund. Därigenom kom en ny arkivbildare till stånd.

Arkivet är fragmentariskt. Av protokollen finns ett bevarat samt några bilagor. Den enda serie somär komplett är tidskriften; "Tidksrift för den Centrala Statsförvaltningens Tjänstemän" (serie L 1)

CST:s ordförande

A.Grabe 1938-1939
Sven Skogh 1939-1942
Sven Styrud 1943-1944


CST:s verksföreniingar

Förening bildad upphörd

Statens Arbetsmarknadskommissions
Personalförening 1941 1947

Byggnadsstyrelsens Personalförening 1943

Centrala Försvarsförvaltningens
Personalförening 1944 1955

Flygförvaltningens Civilbyrås
Personalförening 1942 1944

Domänverkets Allmänna Personalförening 1943 1959

Fångvårdsstyrelsens Personalförening 1961

Kammarkollegii Personalförening 1953

Kammarrättens Personalförening 1941

Karolinska Sjukhusets Tjänstemannaförening

Kommerskollegii Personalförening 1937

Marinledningens Personalförening 1942

Patent- och Registreringsverkets
Personalförening 1936

Pensionsstyrelsens Tjänstemannaförening 1957

Kungliga Arméförvaltningens Personalförening 1944

Luftskyddsinspektionens Personalförening

Riksförsäkringsanstaltens Personalförening 1932 1961

Riksräkenskapsverkets Personalförening 1932 1953

Sjökarteverkets Civila Personalförening 1940? 1955

Sjökarteverkets Tjänstemannaförening 1948

Skolöverstyrelsens Personalförening 1936

Socialstyrelsens Personalförening 1936

Statens Byggnadslånebyrås Personalförening 1943 1948

Statens Provningsanstalts Personalförening 1936

Personalföreningen vid Statens Utlännings-
kommission 1944

Statistiska Centralbyråns Personalförenin g 1937

Statskontorets Personalförening 1937 1961

Sveriges meteorologiska och Hydrologiska
Instituts Personalförening 1940

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
Tjänstemannaförening 1936

Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening, CST

Handlingarnas tid
1937--1944
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannaförening, CST