Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 110 Vårdtjänstemannaföreningen
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 110 Vårdtjänstemannaföreningen

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
315
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Ombudsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Protokoll från ordförandekonferens/ Avdelningsråd
A3 - Avdelningsstyrelsens protokoll med bilagor
A4 - AU-protokoll
B1 - Stadgar
D1 - Förteckningar över förtroendevalda samt medlemsstatistik
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande avdelningens bildande
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 110 Vårdtjänstemannaföreningen

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDETS AVDELNING 110/ST-VÅRD, NR 315

Svenska Vårdtjänstemannaföreningen (SVT) bildades den 1 april 1966 genom en sammanslagning av Kriminalvårdens Tjänstemannaförening, Nykterhetsvårdens Statstjänstemannaförening och Ungdomsvårdsskolornas Tjänstemannaförening. Den nya riksföreningen erhöll nr 9 i Statstjänstemannaförbundet (S).

SVT organiserade personal vid landets kriminalvårdsanstalter, ungdomsvårds- och yrkesskolor m.m. Ute i landet bildades sektioner som omfattade ett eller flera län (se nedan). Till dess förste ordförande valdes rektor Hugo Stargård.

Då det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades den 1 juli 1969 ombildades SVT från riksförening till avdelning. Dess nya namn blev Vårdtjänstemannaavdelningen av Statstjänstemannaförbundet med nummer 110. Från 1973 antogs namnet ST-Vård Avd. 110.

ST-Vårds arkiv omfattar handlingar mellan åren 1966 och 1977. Egentligen består arkivet av två arkivbildare med gräns 1969, men då beståndet är så pass litet har det av praktiska skäl förts samman. Någon gräns mellan föreningarna har inte heller arkivbildaren gjort. I vissa serier är handlingarna bristfälliga. Så saknas t.ex. vissa ombudsmötesprotokoll. Då handlingarna vid ordnings- och förteckningsarbetet bröts ur ST:s arkiv rörande ST-Vård så bör handlingar också återsökas i ST:s arkiv.


ST-Vårds ordförande

Hugo Stargård 1966-1977
Marita Bengtsson 1977-


ST-Vårds regionala sektioner 1966

Sektion 01Stockholms stad (län A)
02 Stockholms län (län B)
03 Län C och X
04 Södermanlandssektionen (län D)
05 Östergörlandssektionen (län E)
06 Jönköpingssektionen (län F)
07 Län G och K
08 Kalmarsektionen (län H)
09 Gotlandssektionen (län I)
10 Skånesektionen (län L och M)
11 Västkustsektionen (län N, O och P)
12 Skaraborgssektionen (län R)
13 Län S och T
14 Län U och W
15 Mellersta Norrlandssektionen (län Y och Z)
16 Norra Norrlandssektionen (län Ac och Bd)

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 110 Vårdtjänstemannaföreningen

Handlingarnas tid
1965--1978
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 110 Vårdtjänstemannaföreningen