Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 312 Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 312 Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
267
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Avdelningsmötesprotokoll
A2 - Avdelningsstyrelsens protokoll
E1 - Korrespondens
G1 - Verifikationer

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 312 Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD 312 KONTROLLSTYRELSENS TJÄNSTEMANNAFÖRENING, NR 267


ST-KTF bildades den 1 juli 1969 i samband med att det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades. De riksföreningar som tillhört det gamla Statstjänstemannaförbundet (S) blev nu avdelningar och försågs med ett nummer. ST-KTF blev avdelning 312. Den nya avdelningens liv blev kort. I samband med det nya Riksskatteverkets tillkomst 1971 gick ST-KTF samman med Centrala Folkbokföringens och Uppbördsnämndens Tjänstemannaförening (CFUP) och bildade ST-RSV. Dess förste och ende ordförande var Rune Borell 1969-1970.

Arkivhandlingarna omfattar, årsmötes-, styrelseprotokoll och korrespondens samt verifikationer. Någon brytning mellan ST-KTF och KTF den 1 juli 1969 hade inte gjorts innan förtecknandet och handlingar från 1969 kan därför komma att behöva återsökas i bägge arkiven.

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 312 Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening

Handlingarnas tid
1969--1970
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 312 Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening