Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 221 Jordbruksforskning
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 221 Jordbruksforskning

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
275
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Ombudsmötesprotokoll
A2 - Avdelningsstyrelsens protokoll med bilagor
C1 - Postlistor
E1 - Korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 221 Jordbruksforskning

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD 221 JORDBRUKSFORSKNING, NR 275


ST-JORDBRUKSFORSKNING konstituerades som egen avdelning den 11 juni 1975. Medlemmar var anställda inom Sveriges Lantbruksuniver- sitet (SLU) och Sveriges utsädesförening. Dessa hade tidigare varit anslutna till Akademitjänstemännens förening ST-ATF Avd 214. Vid bildandet var Veterinär-, Skogs- och Lantbrukshögskolan från SLU och Sveriges utsädesförening i Svalöv närvarande.

Regionalt och lokalt bestod den tidigare ordningen med sektioner vid olika myndigheter och klubbar.

Arkivet består av protokoll och korrespondens samt diarieförda handlingar. Då arkivet skötts av den ansvarige ombudsmannen på Statstjänstemannaförbundet har det varit svårt att fastställa prove-
niensen. Sålunda upptar serien Diarieförda handlingar (F 1) endast utgående handlingar. Handlingar som inte återfinns i ST-Jordbruks- forsnings arkiv kan därför återfinnas i STs arkiv.


ST-JORDBRUKSFORSKNINGS ordförande
Olle Söderman 1975-1980
Peter Söderman 1980-1981
Lárus Jónsson 1981-


Sektioner

sektion bildad upphörd
01 Lantbrukshögskolan; Uppsala 1975 1977
Ultund-sektionen 1977
02 Alnarp 1975
03 Skogshögskolan; Umeå 1975
04 Veterinärhögskolan; Uppsala 1975 1977
05 Sveriges Utsädesförening; Svalöv 1975 1979
06 Bergshamra 1976 1978
07 Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt 1977
(SVA)
08 Garpenberg 1978
09 Statens Lantbrukskemiska Labora- 1978
torium (SSL)
10 Skara 1979

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 221 Jordbruksforskning

Handlingarnas tid
1975--1986
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 221 Jordbruksforskning