Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Arbetsmarknadsstyrelsens Sektion av ST-AMS
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Arbetsmarknadsstyrelsens Sektion av ST-AMS

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/ARBETSMARKNADS-
STYRELSENS SEKTION AV ST-AMS, NR 258

INLEDNING

Bildandet av AMS-sektionen av ST-AMS kan sättas både till 4 april 1941 och 13 september 1948. 1941 bildades nämligen Statens Arbetsmarknadskommissions Tjänstemannaförening och 1948 Arbetsmarknadsstyrelsens Personalförening. Ändringen 1948 föranleddes av att Statens Arbetsmarknadskommissions Tjänstemannaförening varit ansluten till Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST) som riksförening och 1948 gick upp i Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförening (ATR) som krets.
Medan ATR samtidigt gick in i CST som riksförening.

Föreningen stod öppen för anställda ordinarie och extra-ordinarie tjänstemän inom arbetsmarknadsstyrelsen och dess verksamhetsgrenar.

Den 1 juli 1969 konstituerades det nya Statstjänstemannaförbundet (ST). ATR blev nu en avdelning inom ST med nummer 101. För Arbetsmarknadsstyrelsens Personalförening skedde ingen större förändring mer än att den nu kom att kallas sektion och fick nummer 01. Den 1 januari 1974 bytte sektionen namn till AMS-sektionen av ST-AMS.

Arkivet rymmer stora luckor för den äldsta perioden (1948-1951) men därefter ökar mängden arkivalier och från mitten på 1960-talet är materialet mycket välbevarat. De handlingar som saknas helt är huvud- och kassaböcker.

Statstjänstemannaförbundet ST, Arbetsmarknadsstyrelsens Sektion av ST-AMS

Handlingarnas tid
1948--1987
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Arbetsmarknadsstyrelsens Sektion av ST-AMS