Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 211 ST-Tele
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 211 ST-Tele

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD 211 ST-TELE, NR 222

Teleavdelningen vid Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades den 1 juli 1969 och erhöll då beteckningen 211. ST-TELE var en direkt efterföljare till Televerkets Tjänstemannaförbund (TVTF) som upplöstes den 30 juni samma år i samband med att det nya Stats-
tjänstemannaförbundet bildades. ST-TELE behöll sitt rekryterings-
område (telefonister, telegrafexpeditörer och administrativ personal). De tjänstemän som arbetade inom de tekniska yrkena organiserade sig i ST-TAT Avd. 212 och fr.o.m. 1971 i ST-TF Avd. 219. Kontakter mellan avdelningarna togs tidigt med utgångspunkt i en sammanslagning. 1973 togs ett principbeslut om ett samgående och vid 1974 och 1975 års ombudsmöten beslutades att bilda en gemensam avdelning ST-TELEVERKET Avd. 222. Denna nya avdel-
ning startade den 1 juni 1976.

ST-TELE hade under sin verksamhetstid en klar kvinnliga dominans och c:a 5000 medlemmar.

Regionalt och lokalt bibehölls TVTF:s organisation i sektioner och underavdelningar.

Arkivet efter ST-TELE är tämligen omfattande men skrivelser saknas för åren 1971-1972 och för större delen av 1973. Då arkivbildaren är en direkt fortsättning på TVTF, inte bara historiskt, utan också i fråga om arkivbildningen finns överlappningar. Diarierna för ST-TELE finns i TVTF:s arkiv (serie C 1 a). Även gentemot huvudorganisationen ST har det bitvis varit svårt att skilja ut arkivbildarna, särskilt i fråga om förhandlingsmaterialet. Vid eftersökning kan därför akter och skrivelser finnas hos antingen den ena eller andra arkivbildaren.

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 211 ST-Tele

Handlingarnas tid
1969--1976
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 211 ST-Tele