Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet S, Televerkets Tjänstemannaförening
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet S, Televerkets Tjänstemannaförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
218
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Ombudsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - AU-protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Föreningsbrev och cirkulär
C1 - Diarier
E1 - Inkomna handlingar från sektionerna
E2 - Korrespondens med CST/S
E3 - Övrig korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Övriga ämnesordnade handlingar
L1 - Broschyrer

Statstjänstemannaförbundet S, Televerkets Tjänstemannaförening

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET S/TELEVERKETS TJÄNSTEMANNAFÖRENING TVT, NR 218

Televerkets Tjänstemannaförening (TVT) kan sägas ha två datum för sitt bildande. Dels hösten 1955 då Televerkets Personalförening (TPF) ändrade sitt namn till TVT. Dels från och med 1 jan. 1956 då TPF gick samman med Televerkets Radiotelegrafistförening (TRF). I fråga om arkivbildningen hade det senare datumet följts. Handlingar från 1955 för sökas i TPF:s arkiv. Precis som TPF blev TVT en riksförening inom Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST; senare Statstjänstemannaförbundet S) som också kom att sköta en stor del av förhandlingsverksamheten. I de ursprungliga planerna skulle även Televerkets Allmänna Ingenjörsförening (TAI) ha gått med i TVT, men denna förening backade av olika skäl ur. I stället tillsattes TVT-TAI:s samarbetskommitté från 1957.

Till sin första ordförande valdes Sixten Losten från TRF och han efter-
träddes 1957 av Lennart Runge. 1958 hade TVT c:a 400 medlemmar.

Regionalt och lokalt sköttes TVT:s angelägenheter av kontaktombud och klubbstyrelser. Därutöver bildades sektioner som omfattade ett större område. I serie E 1 finns handlingar från Västkustsektionen, sektionen i Göteborg och i Stockholm.

1964 aktualiserades ånyo frågan om ett samgående mellan TVT och TAI och denna gång lyckades förhandlingarna. Den 1 okt. 1965 gick TVT och TAI samman till Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening (TAT).

Arkivet efter TVT omfattar fem vol. med protokoll, verksamhets- och revisionsberättelser, diarieförda handlingar, korrespondens m.m. Vid förtecknandet återfanns också en del förhandlingsakter med tvivel-
aktig proveniens. Dessa har tills vidare lagts åt sidan för en närmare granskning. Eventuellt tillhör de CST/S:s arkiv.

Statstjänstemannaförbundet S, Televerkets Tjänstemannaförening

Handlingarnas tid
1955--1965
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet S, Televerkets Tjänstemannaförening