Hem Arkivbildare
Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Stockholmssektion, SVT-S
Arkiv
Sök

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Stockholmssektion, SVT-S

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
245
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes- och mötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - Personalombudsmötesprotokoll
A4 - Protokoll från ombudsträffar
B1 - Verksamhetsberättelser
C1 - Diarier
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande samarbete
G1 - Huvud- och kassaböcker
G2 - Verifikationer
Ö1 - SVT-S efterföljare

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Stockholmssektion, SVT-S

 
STATENS VATTENFALLSVERKS TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDS STOCKHOLMSSEKTION SVT-S, NR 245

Från Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds sida beslöts 1931 att lokala och regionala sektioner skulle bildas. Den 29 maj 1931 beslöt ett antal medlemmar att en Stockholmssektion skulle bildas. Sektionen skulle omfatta Stockholm och delar av Stockholmsdistriktet. Sålunda kom delar av Älvkarleby att tillhöra Stockholm och likaså Södertälje kanalverks tjänstemän. 1932 hade sektionen c:a 200 medlemmar.

Då förbundet ändrade namn 1949/50 gjorde sektionen sammaledes. Från Personalföreningen vid Statens Vattenfallsverks Stockholms-
sektion (PSV-S) till SVT-S (Statens Vattenfallsverks Tjänstemanna-
förbunds Stockholmssektion). Då antalet medlemmar efter hand växte kraftigt blev de organisatoriska frågorna aktuella och 1957 beslöts att Stockholmssektionen skulle delas upp i sju stycken nya sektioner.

Arkivhandlingarna täcker väl sektionens verksamhet. Under serie F 1 återfinns också handlingar efter samarbetskommittén för Stockholmssektionerna. Denna är per definition en egen arkivbildare. Men då handlingarna vid förtecknandet var blandade med sektionens har de förtecknats tillsammans. Under serie Ö 1 återfinns handlingar från de sektioner (i olika omfattning) som bildades då Stockholms-
sektionen upphörde.

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Stockholmssektion, SVT-S

Handlingarnas tid
1931--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statens Vattenfallsverks Tjänstemannaförbunds Stockholmssektion, SVT-S