Hem Arkivbildare
Bodström, Lennart
Arkiv
Sök

Bodström, Lennart

 
BODSTRÖM LENNART, 303


Biografiska uppgifter

Lennart Bodström föddes 1928 i Göteborg men växte upp i Strängnäs där han avlade studentexamen 1948. Han blev pol.mag. 1953 vid högskolan i Göteborg, varefter han flyttade till Uppsala där han blev fil. lic. i statskunskap och även verkade som lärare i ämnet. Starkt engagerad i det studentfackliga arbetet var han en tid ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

År 1964 tillträdde Bodström sin första befattning hos Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).Redan efter ett par år utsågs han till ställföreträdande direktör och då TCOs ordförande (tillika direktör) Otto Nordenskiöld 1970 lämnade sin post valdes han efter en hård strid inom organisationen till dess ordförande.

Efter socialdemokraternas segerval 1982 kallades Bodström av statsminister Olof Palme till posten som utrikesminister. I samband med regeringsombildningen efter valet 1985 blev han i stället utbildningsminister. Han lämnade regeringen 1989 för att fram till pensioneringen 1993 verka som Sveriges ambassadör i Oslo.

Lennart Bodström utkom 2002 med memoarboken Mitt i stormen.

Arkivbeskrivning

Arkivet omfattar totalt ett hundratal volymer. (Det är inte uteslutet att ytterligare material kan komma att tillföras). Handlingarna är utan inskränkning tillgängliga för forskningen.

Arkivredovisningen bygger på ett förteckningsschema för personarkiv som utarbetats vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) men som har anpassats till TAM-Arkivs datoriserade redovisningssystem (KLARA).

Arkivet omspänner främst TCO-tiden och inom denna perioden som ordförande. Ett mindre antal handlingar är från statsrådstiden. Enstaka tidningsklipp mm från 90-talet har också bevarats. En omfattande gallring har ägt rum i det levererade materialet. Det gäller handlingar för kännedom och ärenden som behandlats i TCO (främst i styrelsen) och som redan återfinns i TCOs eller andra organisationers arkiv.

Lennart Bodströms arkiv är ett utomordentligt värdefullt komplement till TCO-arkivet för perioden 1970-1982.


Bodström, Lennart

Handlingarnas tid
1941--2000
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Bodström, Lennart