Hem Arkivbildare
Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Lantbrukshögskolan ATF/LH
Arkiv
Sök

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Lantbrukshögskolan ATF/LH

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
265
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - Minnesanteckningar från arbetsplatsombudskonferenser
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
D1 - Medlemsförteckningar
E1 - Korrespondens
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Lantbrukshögskolan ATF/LH

 
AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING ATF/ATFS SEKTION VID LANTBRUKSHÖGSKOLAN ATF/LH nr 265


Ursrunget till ATFs Sektion vid Lantbrukshögskolan var en förening som bildades 16 februari 1940. Denna fick namnet Lantbrukshögskolans Försöksanstalters Assistentförening och organiserade arvodesassistenter vid lantbrukshögskolan i Uppsala och dess försöksanstalter. Till dess förste ordförande valdes B Edlund. Den anslöt sig kort efter bildandet till Sveriges Allmänna Lantbrukstjänstemanna- förbund (SAL). Föreningen hade 31/12 1940 21 medlemmar. Detta utgjorde enligt verksamhetsberättelsen det totala antalet anställda arvodesassistenter.

1947 utträde föreningen ur SAL och anslöt sig samma år till Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST). Den blev då en riksförening med nr 21. 1950 ändrades namnet till Lantbrukshögskolans Tjänstemannaförening. Men redan 1951 ändrades namnet ånyo till Lantbrukshögskolans och Statens Lantbruksförsöks Tjänstemanna- förening (LSLT). Samtidigt ändrades också stadgarna och efter hand kom föreningen att stå öppen för samtliga tjänstemän som var anställda vid lantbrukshögskolan, Statens Lantbruksförsök och olika undervisningsinstitutioner som var knutna till någon av de ovanstående.

1960 gick LSLT ur CST som riksförening för att ansluta sig till Akademitjänstemännens Förening (ATF) som sektion.

Arkivet omfattar i huvudsak handlingar från perioden 1940-1969 och består av protokoll, verksamhets- och revisionsberättelser, medlemsförteckningar, kassaböcker och korrespondens. Samtliga serier är i tämligen gott skick.

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Lantbrukshögskolan ATF/LH

Handlingarnas tid
1940--1974
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Statstjänstemannaförbundet

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Lantbrukshögskolan ATF/LH