Hem Arkivbildare
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund - Fritid, Förening 307
Arkiv
Sök

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund - Fritid, Förening 307

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
403
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Skrivelser
E1 - Inkommet från klubbar
E2 - Inkommet från kommunen
F1 - Förhandlingar
G1 - Kassabok

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund - Fritid, Förening 307

 
SKTF-FRITID/FÖRENING 307, NR 403

SKTF-fritid organiserade anställda vid fritidsförvaltningen i Stockholm, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kyrkogårdsförvaltningen, föreningsråden mm.
Föreningen var fölrvaltningsförening nr 307 inom Stockholmsavdelningen av SKTF och blev sektion nr 37 år 1995.
Det fackliga basarbetet bedrevs på klubbnivå. Föreningens största klubb var den vid fritidsförvaltningen.
Då stadsdelsförvaltningarna infördes i Stockholm 1997 upphörde SKTF-fritid och medlemmarna fördes över till de nya stadsdelsföreningarna.
Arkivet,som förvarats på Fritid Stockholm, överfördes i mars 1997 till TAM från Stockholmsavdelningen av SKTF.

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund - Fritid, Förening 307

Handlingarnas tid
1982--1996
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund - Fritid, Förening 307