Hem Arkivbildare
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, SLEA
Arkiv
Sök

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, SLEA

 
SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMÄNNENS ERKÄNDA ARBETSLÖSHETSKASSA SLEA NR 370

Kassans bildande
Vid sammanträde i Ronneby den 14 juni 1963, i samband med Svenska Lantbrukstjänstemannaförbundets kongress, beslutade de av förbundets avdelningar utsedda ombuden att bilda en understödsförening i syfte att erhålla registrering och erkännande som lantbrukstjänstemännes Erkända Arbetslöshetskassa. Därvid utsågs styrelseledamöter och revisorer, antogs stadgar och fast-
ställdes formerna för föreningens verksamhet.

Genom beslut av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen den 29 aug. 1963 beviljades registrering och antogs föreningen till erkänd arbetslöshets-
kassa från och med den 1 sept 1963.

Vid kassans start anslöts medlemmarna i Svenska Lantbrukstjänste-
mannaförbundet kollektivt till kassan och nya medlemmar i förbundet anslöts efter hand obligatoriskt. Efter kassans start har kontrollassi-
stenter och veterinärassistenter genom medverkan av respektive föreningar beretts tillfälle till individuell anslutning.

Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa LEA bytte 1984 namn till Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa; SLEA.

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, SLEA

Handlingarnas tid
1963--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa, SLEA