Hem Arkivbildare
Bildlärarnas Riksförening, BR
Arkiv
Sök

Bildlärarnas Riksförening, BR

 
BILDLÄRARNAS RIKSFÖRENING, BR
13

Bildlärarnas föregångare, Teckningslärarnas Riksförbund TR, bildades 1914. Förbundet var efterföljare till det 1884 grundade och sedermera insomnade Svenska Teckningslärarsällskapet. Som organ för TR fungerade det oregelbundet utkommande Meddelande från Teckningslärarnas Riksförbund. Från 1929 utgav man en tidskrift, Svenska Teckningslärarnas Medlemsblad. 1939 bytte denna namn till Teckning - tidning för svensk teckningsundervisning för att från 1979 få namnet Bild i Skolan.
TR anslöt sig 1947 till TCO och 1949 till det nybildade Svenska Facklärarförbundet, SFL. SFL omorganiserades 1980 varvid de anslutna förbunden blev föreningar i SFL. Samtidigt bytte TR namn till BR. Skälet var fotokonstens allt starkare ställning inom undervisningen.
Då Facklärarförbundet 1990 fusionerade med Sveriges Lärarförbund upphörde BR
Bland ordförande i BR kan Tord Örtenholm och Christer Romilsson nämnas. Den senare blev även ordförande i SFL
Litteratur:
Lirén Gösta: Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv.
Örtenholm Tord: TR 60 år

Bildlärarnas Riksförening, BR

Handlingarnas tid
1859--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Bildlärarnas Riksförening, BR