Hem Arkivbildare
Pris- och Kartellnämndens Tjänstemannaförening, PKT
Arkiv
Sök

Pris- och Kartellnämndens Tjänstemannaförening, PKT

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
280
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Arsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - AU-protokoll
A4 - Protokoll från allmänna möten
E1 - Korrespondens
G1 - Kassaböcker

Pris- och Kartellnämndens Tjänstemannaförening, PKT

 
PRIS- OCH KARTELLNÄMNDENS TJÄNSTEMANNAFÖRENING (PKT), NR 280


Den 8 okt. 1948 hölls ett möte med tjänstemän vid Statens Priskontrollnämnd. Vid detta möte beslöts att bilda en förening och ett arbetsutskott tillsattes. Den 26 okt. 1948 hölls så det konstituerande sammanträdet och Priskontrollnämndens Tjänstemannaförening (PKT) bildades. Till förste ordförande valdes Evert Jansson. Vid bildandet hade föreningen cirka 150 medlemmar.

Föreningens syfte var att tillvarata och främja gemensamma fackliga intressen och stärka medlemmarnas samhörighetskänsla. Enligt stadgarna kunde varje vid myndigheten anställd tjänsteman vinna medlemskap. Den 1 nov. 1948 anslöt sig föreningen till Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST) som riksförening (nr. 54)

1949 anslöt sig Priskontorsföreståndarnas förening till PKT som en egen sektion och kort därefter anslöts också personalen vid priskontoret i Stockholm. Däremot organiserades inte personalen vid priskontoren ute i landet i PKT.

Den 1 jan. 1957 gick Priskontrollnämnden samman med Monopolutredningsbyrån och bildade Statens Pris- och Kartellnämnd. Som en följd av detta ändrades föreningens namn till Pris- och Kartellnämndens tjänstemannaförening (18 jan. 1957), men i övrigt skedde inga organisatoriska förändringar.

Då det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades den 1 juli 1969 ombildades riksföreningen PKT till ST-SPK Avd. 417 och blev ny arkivbildare.

Arkivet omfattar protokoll och korrespondens samt en kassabok. Korrespondensen saknas för tiden 1948-50 och för protokollen finns ett fåtal luckor. Men handlingarna ger en god bild över föreningens historia.

PKT:s ordförande

Evert Jansson 1948-1950
Arne Gustafson 1950-1951
I. Hallström 1951-1952
Gösta Edqvist 1952-1956
Harry Svensson 1956-1958
Arne Gustafson 1958-1959
John Andersson 1959-1964
Linné Fägerquist 1964-1967
Olof Kjellberg 1967-1968
Henry Manzitti 1968-1969

Pris- och Kartellnämndens Tjänstemannaförening, PKT

Handlingarnas tid
1948--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Pris- och Kartellnämndens Tjänstemannaförening, PKT