Hem Arkivbildare
Arméns Civila Tjänstemannaförening, ACTF
Arkiv
Sök

Arméns Civila Tjänstemannaförening, ACTF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
23
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll
B1 - Utgående handlingar
C1 - In- och utgående diarier
C2 - Diarieregister
E1 - Inkomna handlingar
F1 - Diarieförda handlingar

Arméns Civila Tjänstemannaförening, ACTF

 
ARMÉNS CIVILA TJÄNSTEMANNAFÖRENING ACTF nr 23

Till skillnad från Marinens Civila Tjänstemannaförening (MCTF) och Flygvapnets CivilaTjänstemannaförening (FVCTF) utgick Arméns Civila Tjänstemannaförening (ACTF) från början som en riksförening utan några lokala föregångare. De första stegen togs av tjänstemän vid Stockholms tygstation och ammunitionsfabriken i Marieberg som den 11 maj beslöt att bilda en förening för civila tjänstemän vid armén. En kommitté tillsattes som fick i uppdrag att utarbeta namnförslag och stadgar m.m.

Den 27 maj samma år hölls ACTF:s konstituerande sammanträde och A.W. Bergqvist från Stockholms tygstation valdes till föreningens förste ordförande. Till sekreterare valdes den senare TCO-ordföranden Harald Adamsson (ACTF:s ordförande 1930-31). Till detta möte hade också inbjudits och infunnit sig tjänstemän från Gevärsfaktoriet i Eskilstuna, Åkers Krutbruk och Karlsborgs tygstation. Dessa kom att bilda lokala avdelningar till ACTF.

Förbundet utvidgades under tid med flera avdelningar, som idag utgör lokalföreningarna 02-23 i FCTF. Ursprungligen organiserade ACTF endast kontorspersonal och teknisk ritpersonal och först senare erhöll bl. a förrådsmän rätt att inträda. Fram till 1937 var föreningen dessutom stängd för kvinnor.

ACTF deltog tillsammans med MCTF och FVCTF vid bildandet av Försvarets Civila Tjänstemannaförbund (FCTF) 1936 och upphörde formellt 1942.

ACTF:s arkiv är tämligen välbevarat och ger en god bild av en organisation som verkat under en relativt kort tid.

ACTF:s ordförande

A.W. Bergqvist 1927-1930
Harald Adamsson 1930-1931
D.V. Östlund 1931-1942

Arméns Civila Tjänstemannaförening, ACTF

Handlingarnas tid
1927--1942
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arméns Civila Tjänstemannaförening, ACTF