Hem Arkivbildare
Pensionerade Lärares Riksförbund, Stockholms Läns krets
Arkiv
Sök

Pensionerade Lärares Riksförbund, Stockholms Läns krets

 
PENSIONERADE LÄRARES RIKSFÖRBUND PLR/STOCKHOLMS LÄNS KRETS, NR 375

Pensionerade Lärares Riksförbund Stockholms läns krets bildades 1940. Det ursprungliga namnet var Pensionerade Folkskollärares Riksförbund Stockholms läns krets. Namnändringen skedde 1968. Vid årsmötet valdes kretsstyrelsen för ett år. Antalet styrelsemöten har varierat år från år. Ombud för kretsen valdes endast inför riksförbundsmötet.

Beslut om samgående med Stockholms stads krets togs 1993. Man hade redan tidigare samarbetat med aktiviteter för medlemmarna.

I samband med beslutet om samgående togs beslut om att se över sitt arkiv för att bestämma om bevarande respektive gallring. Inga anteckningar finns om att gallring har skett och i så fall vilka handlingar som har gallrats. Det finns luckor samt mycket lite korrespondens vilket kan tyda på gallring eller att man ej lyckats samla alla handlingar. Arkivet sändes till Sveriges Lärarförbunds arkiv. En gång tidigare har delar av kretsen arkiv sänt dit.

Kretsstyrelsen har behandlats som en enhet gentemot de egna krets-
medlemmarna, förbundsstyrelsen och övriga medlemmar vid förtecknandet.

Pensionerade Lärares Riksförbund, Stockholms Läns krets

Handlingarnas tid
1940--1994
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Pensionerade Lärares Riksförbund, Stockholms Läns krets