Hem Arkivbildare
Nattvaktsförbundet
Arkiv
Sök

Nattvaktsförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
338
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Nattvaktsförbundet

 
NATTVAKTSFÖRBUNDET NR 338

När och var Nattvaktsförbundet bildades är inte känt. Inte heller om det var en riksorganisation. Det äldsta protokollet daterar sig till 24 februari 1917 och då tycks förbundet vara tämligen väl etablerat.

Då några stadgar inte heller återfunnits är det också svårt att säga något om förbundets uppgifter. Men tydligen har det tjänat som en hjälp- och lånekassa för sina medlemmar. Även efterlevande till nattvakter har kunnat söka medel.

Nattvaktförbundet upphörde den 24 februari 1923 och dess tillgångar övertogs då av Svenska Tullmannaförbundet (STF).

Av arkivet finns två band. Det ena med årsmötes- och mötesprotokoll från tiden 1917-1923 och det andra med kassabokföringen för tiden 1919-1923. Då materialet är så ringa i omfång har någon seriebildning av arkivet inte gjorts.

Nattvaktsförbundet

Handlingarnas tid
1917--1923
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Nattvaktsförbundet