Hem Arkivbildare
Marinens Civila Tjänstemannaförening, MCTF
Arkiv
Sök

Marinens Civila Tjänstemannaförening, MCTF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
22
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelseprotokoll
B1 - Utgående handlingar
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande Yttranden
F2 - Handlingar rörande förhandlingar

Marinens Civila Tjänstemannaförening, MCTF

 
MARINENS CIVILA TJÄNSTEMANNAFÖRBUND MCTF NR 22

Marinen var det område inom försvaret där föreningar för civila tjänstemän först bildades. Den 14 juli 1911 bildades Ingenjörsdepartementets förmanssällskap i Karlskrona, från 1914 benämnt Flottans Varvs Verkmästareförening i Karlskrona. Denna, den äldsta av FCTF:s föregångare, fick snart sällskap av följande: Örlogsvarvets Kontoristsällskap i Karlskrona från 1915 för månads- och dagavlönad personal. Denna förening splittrades 1920 i två föreningar då den dagavlönde personalen bildade Örlogsvarvets kontoristförening i Karlskrona.

Dessa båda föreningar förde emellertid en tynande tillvaro och upphörde 1927 respektive 1923. Ytterligare en förening bildades i Karlskrona nämligen Örlogsvarvets tekniska kontorspersonals förening från 1919. År 1920 hade således Karlskrona fyra olika föreningar för civila tjänstemän inom försvaret.

Vid Stockholms Örlogsvarv bildades efter kontakter med Karlskrona 1916 Flottans Verkmästareförening i Stockholm (se separat arkivförteckning). 1918 ändrades namnet till Flottans Civila Tjänstemannaförening (se separat arkivförteckning). 1917 tillkom Flottans Förmansförening och Flottans kontoristsällskap vid Flottans varv i Stockholm. Därmed fanns tre föreningar i Stockholm och fyra i Karlskrona, inalles sju föreningar för civila tjänstemän inom försvaret.

Från 1918 framfördes också påstötningar om att bilda ett förbund av de olika avdelningarna. Ett samarbete, framför allt mellan Flottans Civila Tjänstemannaförening och kontoristsällskapet i Karlskrona hade pågått och utvecklats. Den 21 september 1919 konstituerades Marinens Civila Tjänstemannaförening (MCTF). MCTF var från början en paraplyorganisation där grundarna ingick som självständiga föreningar. Till MCTF:s förste och ende ordförande valdes Hugo Lind. Till föreningen anslöt sig samtliga fyra föreningar i Karlskrona, men från Stockholm endast Flottans Civila Tjänstemannaförening.

Denna organisationsform behöll MCTF fram till 1927 då förbundet omorganiserades. Föreningarna upphörde och slögs samman till en avdelning i Karlskrona och en i Stockholm. MCTF deltog aktivt tillsammans med ACTF och FVCTF i bildandet av Försvarets Civila Tjänstemannaförbund 1936 och upphörde formellt 1942.

MCTF:s arkiv är av mycket bristfällig karaktär och rymmer stora luckor. I synnerhet gäller detta protokollen och för tiden fram till 1927 och efter 1936.


Marinens Civila Tjänstemannaförening, MCTF

Handlingarnas tid
1919--1945
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Marinens Civila Tjänstemannaförening, MCTF