Hem Arkivbildare
Lärarkandidatföreningen, LKF
Arkiv
Sök

Lärarkandidatföreningen, LKF

 
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDETS LÄRARKANDIDATFÖRENING, LKF
88LKF, även benämnd lärarkandidatföreningen, konstituerades 1978 och fick som rekryteringsområde de utbildningslinjer som ledde till yrkesföreningarna inom Svenska Facklärarförbundet, SFL. Föregångare till LKF var lärarkandidatkonferensen med lärarkandidatkommitte´n vilka av SFL inrättats 1974.Vid denna tid hade Blivande Lärares Riksförbund just upphört. Grundenhet i LKF var fackklubben på den enskilda skolan. Om det fanns flera klubbar på en ort kunde dessa gå ihop i LK-forum. Vid mitten av 1980-talet gick medlemstalet ner och klubbarna kopplades till de lokala SFL-avdelningarna. Vid ingången av 1990 fusionerade LKF med Sveriges Lärarförbunds studerandeorganisation och upphörde därmed.

Lärarkandidatföreningen, LKF

Handlingarnas tid
1973--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Lärarkandidatföreningen, LKF