Hem Arkivbildare
Lärarföreningen för Invandrarundervisning, LFI
Arkiv
Sök

Lärarföreningen för Invandrarundervisning, LFI

 
LÄRARFÖRENINGEN FÖR INVANDRARUNDERVISNING, LFI
432
LFI bildades 12 mars 1972 genom sammanslagning av lärarföreningarna SVI, Svenska för invandrare och FC-S, Förbundet cirkelledare svenska som främmande språk. 15 mars beviljades man inträde i Svenska Facklärarförbundet , SFL, som riksförening. LFI organiserade lärare i svenska språket och samhällskunskap för invandrare. 1979 ombildades LFI till riksförening inom SFL. LFI upphörde 1990 då SFL gick samman med Sveriges Lärarförbund.

Lärarföreningen för Invandrarundervisning, LFI

Handlingarnas tid
1972--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Lärarföreningen för Invandrarundervisning, LFI