Hem Arkivbildare
Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms stad
Arkiv
Sök

Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms stad

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
260
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - AU-protokoll
A4 - Protokoll från medlemsmöten
A5 - Kommittéprotokoll
B1 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B2 - Cirkulär
B3 - Stadgar
D1 - Medlemsförteckningar
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande medbestämmande
F2 - Övriga ämnesornade handlingar

Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms stad

 
ARBETSFÖRMEDLINGSTJÄNSTEMÄNNENS RIKSFÖRBUNDS KRETS I STOCKHOLMS STAD NR 260

Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförenings krets i Stockholms stad bildades sedan medlemmarna i Stockholms län bildat en egen krets 1951. Verksamheten i den nya föreningen började i mars 1951 och till förste ordförande valdes H Svensson. Kretsen motsvarade indelningen mellan Stockholms stad (A) och Stockholms län (B).

Sedan bl a arbetsnämnderna i Stockholms stad och Stockholms län slagits samman 1966 började även kretsen att diskutera ett närmare samarbete med länskretsen. Detta tog sin början i ett gemensamt kansli samma år och den 17 februari 1967 slogs kretsen i Stockholms stad samman med länskretsen.

Arkivet består i huvudsak av protokoll och korrespondens. Vid ordnings- och förteckningsarbetet har det varit svårt att proveniensbestämma korrespondensen gentemot länskretsen och handlingar kan därför återsökas i länskretsens arkiv.


Ordförande

H Svensson 1951-1955
A Börjerud 1955-1957
A Pettersson 1957-1960
A Börjerud 1960-1966
K-E Olsson 1966-1967

Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms stad

Handlingarnas tid
1951--1967
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbunds Krets i Stockholms stad