Hem Arkivbildare
Lantmäteriets Ingenjörsförening, LIF
Arkiv
Sök

Lantmäteriets Ingenjörsförening, LIF

 
LANTMÄTERIETS INGENJÖRSFÖRENING/LIF, NR 308

Lantmäteriets Ingenjörsförening leder sitt ursprung till 1928. Detta år skickade Lantmäteribiträdenas Förening i Kopparbergs länut ett cirkulär angående bildandet av en riksförening. Deetta mottogs positivt av Östra respektive Västra Sveriges Lantmäteribiträdens Förening. Och den 12 maj 1928 bildades en riksförening i Linköping. Den formella konstitueringen skedde den 8 december 1928. Föreningen fick namnet Sveriges Lantmäteritekniska Biträdens Riksförening (SLBR) och nådde, enligt egen utsaga, en 50 %-ig anslutning.

Till medlemmar antogs varje innehavare av Kungl. Lantmäteristyrelsen förordnade såsom tekniskt biträde. De tidigare föreningarna, tillsammans med andra ute i landet, ombildades som kamratföreningar. Några länsavdelningar bildades inte, utan i stället inrättades ett länsombud i varje län. 1937 började SLBR ge ut ett medlemsblad; Triangeln. 1933 anslöt sig föreningen till DACO, där den kom att ingå i Sveriges Allmänna Lantbrukstjänstemannaförbund (SAL) 1942-1947.

1948 omorganiserades lantmäteristyrelsen och lantmätarverksamheten. Denna kom nu att bli en helt statlig verksamhet. SLBR ändrade med anledning av detta sitt namn till Lantmäteriteknikernas Riksförening. 1947 hade SAL upphört och den 1 juli 1948 anslöt sig föreningen till Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST) som en riksförening med nummer 22. 1963 ändrades namnet ånyo, nu till Lantmäterigets Ingenjörsförening LIF.

Av och till hade kontakter tagits mellan LIF och Föreningen Kvinnliga Befattningshavare inom Lantmäteristaten (KBL). Den senare föreningen var kvinnodominerad, medan LIF hade manlig dominans. Den 30 juni 1968 slogs de båda föreningarna samman och bildade Lantmäteriets Tjänstemannaförening (LT).

Arkivet efter LIF är tämligen omfattande, med undantag för räkenskaper som helt saknas. Då handlingarna vid ordnandet och förtecknandet delvis var uppblandade med Statsjtänstemannaförbundets handlingar har det i fråga om vissa serier varit svårt att följa proveniensen. Handlingar efter 1948 bör därför även återsökas i Statstjänstemannaförbundets CST/S:s arkiv.

Ordförande

Joohn Möller 1928
Lars Siljestrand 1928-1939
Karl Karlsson 1939-1943
Arvid Lalander 1943-1949
Henry Björn 1949-1952
Herbert Persson 1952-1955
Arne Lindström 1955-1958
Algot Aronsson 1958-1962
Henry Björn 1962-1963
Carl Öjebo 1963-1965
Leif Lundberg 1965-1968

Lantmäteriets Ingenjörsförening, LIF

Handlingarnas tid
1928--1968
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Lantmäteriets Ingenjörsförening, LIF