Hem Arkivbildare
Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening
Arkiv
Sök

Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
199
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - Protokoll från allmänna möten
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
D1 - Medlemsmatriklar
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande förhandlingar och avtal
F2 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1a - Kassaböcker; Huvudserie
G1b - Kassaböcker; Hjälpkassan
G2 - Verifikationer
J1 - Affischer
K1 - Fotografier

Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening

 
KVINNLIGA TELEFONTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET KTTF/ STOCKHOLMS KVINNLIGA TELEFONTJÄNSTEMANNAFÖRENING NR 199

En förening för kvinnliga telefonister i Stockholm bildades redan 1907. Medlemmarna i Stockholms rikstelefonistförening, som den hette, bestod emellertid av extra personal. För de ordinarie och extra-ordinarie telefonisterna dröjde det till 2 november 1913 då Sveriges Kvinnliga Telefonförening konstituerades. Rätt att inträda i denna organisation hade telefonister med ordinarie eller extra-ordinarie anställning och som inte var avgångspliktig efter fem år.

Dem 11 februari 1914 ändrades namnet till Sveriges Interurbantelefonistförening, men vid årsmötet samma år fick föreningen sitt slutgiltiga namn Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningen.

Samtidigt bildades föreningar för motsvarande personal ute i landet och snart började en korrespondens och diskussion om att bilda en rikstäckande organisation. Stockholmsföreningen deltog i diskussionerna och den 3 februari 1918 konstituerades Kvinnliga Telefontjänstemannaföreningarnas Centralförening. Stockholmsföreningen anslöt sig från början och bytte då namn till Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening. Som lokalförening till KTTF delade Stockholms KTTF huvudorganisationens öden ända fram till årsskiftet 1961/62 då KTTF och TKKF gick samman till TVTF. I Stockholm skedde motsvarande då Stockholms KTTF och lokalföreningen för TKKF gick samman under våren 1962 och bildade Stockholmsavdelningen av Televerkets Tjänstemannaförbund.

En särskild grupp inom förbundet och föreningen utgjorde vaktföreståndarna. Redan under 1930-talet bildade dessa en särskild sektion inom föreningen och från 1949 en särskild sektion inom förbundet.

Under Stockholmsföreningen, men som egna föreningar inom KTTF, lydde tidvis föreningar i Södertälje, Norrtälje, Gnesta och Saltsjöbaden.

Arkivet

Vid förtecknandet var Stockholmsföreningens arkiv sammanfört med huvudorganisationens. I fråga om E och F-serierna har det varit svårt att särskilja de båda arkivbildarna och vissa handlingar kan därför ha hamnat på fel ställe. Av de bevarade serierna är protokollen kompletta (serierna A 1 - A 3) liksom verksamhetsberättelserna, men i övriga serier finns stora luckor.

Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening

Handlingarnas tid
1913--1962
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kvinnliga Telefontjänstemannaförbundet, Stockholms Kvinnliga Telefontjänstemannaförening