Hem Arkivbildare
Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening, KTF
Arkiv
Sök

Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening, KTF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
268
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - Mötesprotokoll
B1 - Stadgar
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande förhandlingar och avtal
G1 - Verifikationer

Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening, KTF

 
KONTROLLSTYRELSENS TJÄNSTEMANNAFÖRENING KTF, NR 268


En sammanslutning för tjänstemän vid Kungliga Kontrollstyrelsen bildades den 13 januari 1944. Denna fick namnet Kontrollstyrelsens Personalklubb och hade vid årsskiftet 1944/45 68 medlemmar. Till dess förste ordförande valdes H Bergils. Till medlemmar antogs överkontrollörer och biträdande överkontrollörer vid kontrollstyrelsen i Stockholm och dess lokalkontor (Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall). Personalklubben var ingen facklig organisation utan en ren kamratförening som skulle främja trivsel, trevnad och arbetsglädje. Bl a anordnades fester och studiecirklar. Men klubben uppmanade sina medlemmar att söka medlemsskap i Centrala Statsförvaltningens Tjänstemannförbund (CST) och kom efter hand att ha ett visst samarbete med CST.

Vid årsmötet 1950 ombildades klubben till en renodlad fackförening; Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening. Samma år anslöt sig föreningen till CST som en riksförening och fick nummer 18. Några regionala eller lokala avdelningar bildades inte utan medlemmarna stod direkt under styrelsen i Stockholm. Samtidigt öppnades föreningen för samtliga tjänstemän vid kontrollstyrelsen.

Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening upphörde den 30 juni 1969 i samband med att det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades och ersattes av ST-KTF Avd 312.

Arkivet omfattar ca ½ hm handlingar. Serien består av protokoll, korrespondens och verifikationer. Därutöver finns några förhandlingsärenden från 1960-talet.


KTFs ordförande

Halfdan Bergils 1944-1946
Arne Hillbo 1946-1951
Gunnar Erbacke 1951-1953
Gun Bengtzén 1953-1955
Eric Lundholm 1955-1958
Bengt Ljungberg 1958-1961
Gunnar Dahlin 1961-1964
Bruno Rydenäs 1964-1969
Rune Borell 1969

Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening, KTF

Handlingarnas tid
1944--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kontrollstyrelsens Tjänstemannaförening, KTF