Hem Arkivbildare
Kontrollassistenternas Riksförbund, KRF
Arkiv
Sök

Kontrollassistenternas Riksförbund, KRF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
95
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - KRF-information
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Huvuddböcker
H1 - Statistik
L1 - Trycksaker

Kontrollassistenternas Riksförbund, KRF

 
KONTROLLASSISTENTERNAS RIKSFÖRBUND KRF, NR 95

Kontrollassistenternas riksförbund KRF bildades 1936 för assistenter som skötte kontrollen av mejeriprodukter hos bönderna. Föreningen blev inte stor. 1944 hade KRF 648 medlemmar och 1964/65 hade siffran minskat till 340 stycken.

Tankar om en sammanslagning med bl. a SLF och andra föreningar inom jordbruks- och skogsbrukssektorn yppades tidigt. Redan 1938 erbjöd DACO KRF att tillsammans med åtta andra föreningar bilda ett "Lantbrukstjänstemannaföreningarnas Förbund". Förslaget avböjdes emellertid av Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF. Förnyade propåer om sammanslagningar gjordes 1941, 1943 och 1945-48. Men samtliga förslag på ett samgående mellan KRF, SLF, SAL m.fl. föll på grund av olika orsaker.

Det var först 1967/68 som tiden var mogen för ett samgående mellan KRF och SLF och den 1 juli 1968 upphörde KRF som en egen facklig organisation.

Arkivet är av liten omfattning och material från föreningens äldsta tid (1936-1951) saknas helt.


Kontrollassistenternas Riksförbund, KRF

Handlingarnas tid
1920--1969
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kontrollassistenternas Riksförbund, KRF