Hem Arkivbildare
TK 8955 (Sif-klubben vid Sif-huset, Stockholm)
Arkiv
Sök

TK 8955 (Sif-klubben vid Sif-huset, Stockholm)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
823
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2016-11-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
A2 - Protokoll, personalkommittén
A3 - Protokoll, skydskommittén
A4 - Förhandlingsprotokoll
B1 - Skrivelser och kallelser
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande verksamhetsåret
F2 - Handlingar rörande personalkommittén
F3 - Handlingar rörande barnhjälpen under och efter kriget
F4 - Handlingar rörande utbildningskommittén
F5 - Handlingar rörande förhandlingar
F6 - Handlingar rörande Klubban
F7 - Handlingar rörande SIF-klubben
F8 - Handlingar rörande Nöjeskommittén
F9 - Handlingar rörande allmänna villkor
F10 - Handlingar rörande anställning, uppsägning och tjänsteledighet
F11 - Handlingar rörande Skyddskommittén
F12 - Handlingar rörande sport
F13 - Handlingar rörande utredningskommittén
F14 - Handlingar rörande Studieorganisationen
F15 - Handlingar rörande frågeformulär
F16 - Handlingar rörande allmänna sektions chefskonferenser
F17 - Handlingar rörande personal
F18 - Handlingar rörande utredning om kansliets interna organisation
F19 - Handlingar rörande Samverkansrådet
F20 - Rapport angående undersökning beträffande fältarbetets omfattning och inriktning inom förbundsavdelning
F21 - Handlingar rörande arbetsgrupp för planeringssamtal
F22 - Handlingar rörande diverse beslutsunderlag
F23 - Handlingar inför jubileet
F24 - Handlingar rörande vakanta tjänster
F25 - Handlingar rörande sammanträde
F26 - Handlingar rörande förbundskontorsklubben
F27 - Handlingar rörande lokalplanering
F28 - Handlingar rörande kansliöversynen
F29 - Handlingar rörande arbetstidfrågan och organisationstillbehör
F30 - Övriga ämmnesordnade handlingar
F31 - Handlingar rörande 50- & 70-årsjubiletet
G1 - Klubbavgifter
G2 - Lönestatistik
K1 - Fotografier

TK 8955 (Sif-klubben vid Sif-huset, Stockholm)

 

TK 8955 (Sif-klubben vid Sif-huset, Stockholm)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

TK 8955 (Sif-klubben vid Sif-huset, Stockholm)