Hem Arkivbildare
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden
Arkiv
Sök

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

 

Föreningen Norden i Sverige administrerar fyra olika bilaterala samarbetsfonder i Norden:

Kulturfonden för Sverige och Finland, Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden,

Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden.

Svensk-isländska samarbetsfonden inrättades som en nationalgåva från Sverige till Island vid republiken Islands 50-årsdag den 17 juni 1994.

Fondens syfte är att verka för svensk-isländskt samarbete, kulturutbyte samt information om kultur- och samhällsförhållanden i de båda länderna.
Fonden delar årligen ut bidrag för bilateralt samarbete mellan länderna, främst inom områdena kultur, utbildning och forskning.

Fondens styrelse består av sex personer, tre från respektive land, utsedda av regeringarna.


Arkivet

Arkivet levererades hösten 2014 till TAM-Arkiv i samband med leverans av Föreningen Nordens arkiv.
Serie A1 Styrelseprotokoll med bilagor (mellan åren 1995-2005) var förtecknade.

Övriga handlingar har ordnats och förtecknats sommaren 2015 av Melissa Rydquist på TAM-Arkiv.
Arkivet består till största del av protokoll och ansökningshandlingar.

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden