Hem Arkivbildare
Taltidningsnämnden TTN
Arkiv
Sök

Taltidningsnämnden TTN

 

TALTIDNINGSNÄMNDEN, 800

Taltidningsnämnden, var en statlig nämnd mellan åren 1988 och 2010, inrättad efter riksdagsbeslut. Den 1 augusti 2010 ingick nämnden som en del av Talboks- och punktskriftsbiblioteket och är sedan år 2013 ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Nämnden har de uppgifter som följer av förordningen (2013:9)2 om taltidningar och mottagarutrustning. Nämnden har också haft till uppgift att genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att starta utgivning av taltidningar, verka för att abonnenter får utbildning och sådant stöd som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och att sköta den tekniska utrustningen som behövs för mottagningen, samt följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av taltidningar.

Taltidningsnämnden utses av regeringen och består av högst nio ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.


Taltidningsnämnden TTN

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Taltidningsnämnden TTN