Hem Arkivbildare
Hall, Bror Rudolf
Arkiv
Sök

Hall, Bror Rudolf

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
798
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2015-01-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Publikationer utgivna och samlade av BR Hall
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Korrespondens
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Handlingar rörande B. Rudolf Halls verksamhet

Hall, Bror Rudolf

 

Bror Rudolf Hall, nr 798

Bror Rudolf Hall (1876-1950), lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund.

Bror Rudolf Hall föddes i Hall på Gotland den 14 november 1876. Hans far var folkskollärare och Hall själv avlade folkskollärarexamen i Uppsala 1899. Han tjänstgjorde därefter som lärare i Helsingborg, Kalmar och Stockholm. Han studerade senare vid universitetet i Uppsala och disputerade i Lund 1911, på avhandlingen Johannes Rudbeckius. En historisk-pedagogisk studie. Efter avslutade studier följde några år som adjunkt vid folkskoleseminarierna i Göteborg, Luleå och Uppsala. 1918 blev han lektor i svenska samt psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Uppsala. 1920-1941 (med uppehåll 1928) var han lektor i psykologi och pedagogik vid folkskoleseminariet i Lund.

Hall arbetade efter första världskriget med att propagera för att rädda arkivalier från skolans värld med skrivelser till myndigheter och i tidningsartiklar för allmänheten. Den 5 juli år 1920 bildade han Sällskapet för studiet av undervisningshistoria som snart döptes om till Föreningen för svensk undervisningshistoria. I augusti samma år fick Hall ett officiellt uppdrag att utreda om det skulle gå att åstadkomma ett centralarkiv för undervisningshistoriskt källmaterial, ett skolmuseum och en skriftserie innehållande undervisningshistoriska acta, som annars var svåråtkomliga för forskare och intresserade. Följande år, 1921, erhöll han det statliga tryckningsbidrag som gjorde det möjligt att starta skriftserien Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Hall var verksam i föreningen och med att utge årsböckerna fram till sin bortgång år 1950.

Arkivet förtecknades 2012.

 

Källor och litteratur: 

Nordström, Stig. "ÅSU-serien under 75 år", Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, nr 183 (Uppsala, 1996)
Richardson, Gunnar. "ÅSU-seriens tillkomst", Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, nr 183 (Uppsala, 1996)
Svenskt biografiskt lexikon, Band 17 (1967-1969)

Hall, Bror Rudolf

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hall, Bror Rudolf