Hem Arkivbildare
Saco Studentråd
Arkiv
Sök

Saco Studentråd

 

I början av 1940-talet samlades en grupp med studenter under namnet SYACO, Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation. Studenterna enas sedan tillsammans med de yrkesverksamma akademikerna och 1947 gick SYACO och flertalet akademikerförbund ihop och skapade organisationen Saco. Trots samarbete fortsatte Studenterna att ha sin egen organisation i federationen och fram till 1975 kallar de sig Yngrerådet men byter samma år namn till Studeranderådet. År 1990 sker ännu ett namnbyte Yngrerådet döper om sig till sitt nuvarande namn Saco Studentråd.

22 av Sacos fackförbund har studentmedlemmar, och dessa utgör Saco Studentråd som arbetar för att minska glappet mellan studier och arbetsliv.

Fram till 1989 har "Saco studeranderåd" legat under Sveriges akademikers centralorganisation (Saco), diarienummer 05

under namnet “Studerandefrågor”. Studeranderådet bytte namn till Saco Studentråd 1990 och med detta har handlingarna brutits ut ur diariet och blivit ett eget arkiv med egen arkivbildare.

Ekonomiska handlingar rörande Studentrådet ligger fortfarande under Saco eftersom de styr över Studentrådets ekonomiskt. Tryck och andra publikationer som Studentrådet upprättar hamnar under Sacos Tryckserie eftersom de skapar en årlig översikt av vilka publikationer Saco ger ut varje år.

De Protokoll som Studentrådet upprättar från och med 1990 har fått en egen serie under Saco Studentråds förteckningar. Protokoll innan 1990 ligger under A 5a Yngrerådets/Studeranderådets Protokollserie som tillhör Sacos förteckning.

Veronica Blom, 2014


Saco Studentråd

Handlingarnas tid
1990--2011
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Saco Studentråd