Hem Arkivbildare
Akademitjänstemännens Förening, ATF
Arkiv
Sök

Akademitjänstemännens Förening, ATF

 
AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING ATF NR 137

Under år 1952 togs vissa kontakter mellan Uppsala universitets tjänstemannaförening och personalföreningen vid Stockholms högskola om att bilda en riksomfattande förening för tjänstemän som var anställda inom de lärda verken och institutionerna. På initiativ av CST konstituerades en sådan den 21 maj 1953.

Riksföreningens namn blev Akademitjänstemännens förening, ATF, och den anslöt sig från starten till CST. Föreningarna i Uppsala och Stockholm som tidigare varit direktanslutna riksföreningar till CST blev nu sektioner under ATF. Till förste ordförande valdes Gunvor Dahlström från Uppsala och till medlemmar antogs personal anställd inom kontors- och administrativa yrken på akademier och lärda verk och institutioner. 1958 hade föreningen 480 medlemmar.

Regionalt och lokalt bildades sektioner. dessa omfattade vanligen en arbetsplats (myndighet) men kunde också omfatta en stad ( t ex Göteborg och Umeå). En del sektioner hade tidigare varit direktanslutna riksföreningar till CST/S (t ex Kungliga bibliotekets och universitetsbibliotekens assistent- och biträdesförening). Där någon sektion av olika anledningar inte kunde bildas utsågs ett kontaktombud att sköta korrespondens och kommunikation med medlemmar resp. riksförening. Riksföreningen antog även individuella medlemmar som inte tillhörde någon sektion.

I slutet av 1950-talet diskuterades ett förslag om en delning av ATF i två riksföreningar. De sektioner vars motpart lydde under Univeristetskanslerämbetet (UKÄ) skulle utgöra en förening (Universitetstjänstemannaföreningen) och övriga en förening (Akademitjänstemannaföreningen). Men denna diskussion ledde inte till något resultat.

Då det ny aStatstjänstemannaförbundet (ST) konstituerades den 1 juli 1969 övergick ATF från att vara en riksförening till att bli en sektion, ST-ATF Avd. 214. Därmed blev föreningen en ny arkivbildare.

ATF:s sektioner

Sektion Bildad Upphörde

01 Uppsala universitet 1953
02 Vitterhetsakademien 1953 1966
Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) 1967
03 Tandläkarhögskolan i Stockholm/Odontologen 1953
04 Tandläkarhögskolan i Stockholm 1953 1965
CentralaStudiestödsnämnden 1966
05 Lunds universitet 1953
06 Högskolan i Göteborg 1953 1965
Lärarhögskolan i Stockholm 1967
07 Karolinska Institutet (KI) 1954 1962
08 Skogshögskolan 1961
09 Högskolan/Universitetet i Stockholm 1953
10 Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1960
11 Veterinärhögskolan 1954 1963
Veterinärhögskolan med veterinärstyrelsen 1963
12 Kungliga biblioteket 1954
13 Tandläkarinstitutet i Umeå 1958 1963
Umeåsektionen 1963
14 Veterinärstyrelsen 1959 1963
Arkiv och museer 1963
15 Lantbrukshögskolan 1960
16 Statens Veterinärmedicinska Anstalt 1960
17 Universitetet i Göteborg 1961 1965
Göteborgssektionen 1965
18 Medicinska Högskolan i Umeå 1962 1963
Forskningsinstitutet för Atomfysik 1968
19 Lärarhögskolan i Malmö 1962/63
20 Statens Råd för Byggnadsforskning 1963/64
21 Handelshögskolan i Stockholm 1963
22 Statens Rättsmedicinska Anstalt 1964
23 Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 1964/65
24 Soocialhögskolan i Stockholm 1968
25 Individuella medlemmar
26 Musikaliska Akademien 1968
27 Alnarpssektionen 1969
28 Wenner-gren center 1968

ATF:s ordförande

G Dahlström 1953
G Thelin 1953-1954
A Bergquist 1954-1959
E Rehn 1959-1960
E Söderman 1960-1965
M Askling 1965-1969

Arkivet

Arkivhandlingarna är genomgående tämligen kompletta. Det skall emellertid påpekas att det vid förteckningstillfället bitvis var svårt att proveniensbestämma handlingar. Vissa handlingar kan därför finnas i CST:s arkiv och vissa handlingar tillhöriga CST kan finnas i ATF:s arkiv. Serie E 1 c rymmer i huvudsak korrespondens med sektionerna, men av pragmatiska skäl har även korrespondens från tiden innan sektionen bildas och sedan den har upphört förts dit. Vid ordnandet återfanns också ett antal arkiv från sektionerna. Dessa har lyfts ut och förttecknats separat. Under serie Ö 1 Övriga handlingar finns en anteckningsbok tillhörig Margit Askling, ordförande i ATF 1965-1969.Akademitjänstemännens Förening, ATF

Handlingarnas tid
1950--1970
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Riksförening inom Statstjänstemannaförbundet (S)

Akademitjänstemännens Förening, ATF