Hem Arkivbildare
Svenska Teknologföreningen
Arkiv
Sök

Svenska Teknologföreningen

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
719
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2010-03-09
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Förenings- och styrelseprotokoll
B1 - Svenska Teknologföreningens handlingar
B1a - Meddelanden från Svenska Teknologföreningen
B1b - Verksamhetsberättelser och ekonomisk förvaltning
B1c - Handböcker, SEN-normer
B1d - Handböcker, ej SEN-normer
B1e - Skrifter, serie
B1f - Skrifter, övriga
B1g - Mötesprogram
B1h - Blanketter
B2 - Remissyttranden
D1 - Matriklar
D2 - Registratur
E1 - Korrespondens
E2 - Tidningar
E2a - Blandaren
E2aa - Blandaren
E2ab - Arbetsmaterial
E2b - RASP
F1 - Handlingar rörande omorganisation och stadgar
F2 - Handlingar rörande organisationer inom STF
F2a - Avdelningarnas protokollskopior
F2b - Lantmäteri
F2c - Arkitekter
F2d - Fysiker
F2e - Medicinsk teknik och fysik
F2f - Automobilskommittéen
F2g - Kemi- och bergsvetenskap
F2h - Kemiteknik
F2i - Miljövård
F2j - Industriell elteknik
F2k - Överljudsflyg
F2l - Underhållsteknik
F2m - Industriell ekonomi och design
F2n - Grafisk teknik
F2o - Kärnteknik
F2p - PLAN
F2q - Nätplan
F2r - Operationsanalys
F2s - ScanVAVE
F2t - Systemteknik
F2u - Teknisk utbildning
F3 - Handlingar rörande organisationer anslutna till STF
F3a - Elektroingenjörer
F3b - Mekaniker
F3c - Väg- och vattenbyggare
F3d - SIFEO
F3e - Skeppsbyggare och flygtekniker
F4 - Handlingar rörande organisationer anknutna till STF
F5 - Handlingr rörande organisationer i samarbete med STF
F5a - CF
F6 - Handlingar rörande nationellt, internationellt och nordiskt samarbete
F7 - Handlingar rörande internationell samverkan
F7a - EUSEC
F7b - FEANI
F7c - WFEO
F7d - SIP
F8 - Handlingar rörande Tekniska föreningar
F9 - Handlingar rörande historia
F10 - Handlingar rörande musiknoter