Hem Arkivbildare
Akademikerförbundet SSR
Arkiv
Akademikerförbundet SSR
Serie
F9 - Handlingar rörande förbundets organisation och kansli
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1958
Tid till
1982
Tid
1958-1982
Plats
Anmärkning
Handlingar rörande SSR:s bildande 1958.
Kansliutredningen 1976 m.m.